1. Doba hostelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 11.00 dnia w którym upływa termin wynajmu pokoju.
 2. Do zameldowania w hostelu konieczne jest przedłożenie ważnego dowodu osobistego lub paszportu oraz uregulowanie zapłaty za pobyt z góry.
 3. Opłata za cały pobyt pobierana jest z góry w dniu zameldowania w Hostelu
 4. Chęć przedłużenia pobytu należy zgłaszać najpóźniej do godziny 10.00 w dniu wymeldowania,
  w przeciwnym wypadku jeżeli pokój jest wynajęty innej osobie obsługa hostelu jest uprawniona do wejścia do pokoju po godzinie 11.00 nawet pod nieobecność gościa, spakowania jego rzeczy i przeniesienia do recepcji lub obciążenia gościa opłatą za kolejną dobę. Pobyt zostanie przedłużony o ile w hostelu znajdują się wolne miejsca noclegowe.
 5. W pokojach mogą przebywać tylko osoby zameldowane. Obsługa hostelu ma prawo odmówić wstępu osobom niezameldowanym jeżeli stanowiłoby to naruszenie bezpieczeństwa lub spokoju innych gości.
 6. Goście ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone przez siebie oraz osoby im towarzyszące zgodnie z obowiązującym cennikiem szkód dostępnym na recepcji. Wystąpienie szkody należy zgłaszać pracownikowi recepcji.
 7. W przypadku rezerwacji grupowych za każdy pokój pobierana jest kaucja w wysokości 200 zł zwrotna przy wyjeździe, po sprawdzeniu stanu pokoju przez pracownika recepcji. W przypadku wystąpienia szkód od kaucji zostaną potrącone koszty naprawy/wymiany zgodnie z obowiązującym cennikiem szkód.
 8. Jakiekolwiek usterki prosimy zgłaszać do recepcji w dniu przyjazdu. Brak zgłoszenia oznacza brak zastanych usterek i zniszczeń.
 9. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 23.00-7.00. Goście, którzy przychodzą późno w nocy lub bardzo wcześnie rano wychodzą z hostelu, proszeni są o jej uszanowanie.
 10. Palenie jest dozwolone tylko w miejscu do tego wyznaczonym i na zewnątrz budynku.
 11. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, pieniądze i kosztowności pozostawione w pokoju.
 12. Hostel może odmówić dalszego pobytu osobie, która narusza zasady określone w niniejszym regulaminie.